Về Doanh nghiệp: Công ty Xalongjiu là TNHH được thành lập vào năm 1999, với trình độ ISO9001-2000 tiêu chuẩn quản lý quốc tế của công nghệ. mặt hàng kinh doanh chính của chúng tôi bao gồm: sản phẩm tiết kiệm năng lượng R & D, tích hợp máy tính, xây dựng đường ống dẫn truyền thông, nghiên cứu sơn nước dựa trên sản xuất và phát triển. Công ty là một doanh nghiệp tư nhân thuộc sở hữu toàn phần, với một số sản phẩm sáng chế tầm quốc gia, với một bằng cấp được các phòng ban chức năng có liên quan chứng nhận. Công ty luôn quan tâm đến đạo đức kinh doanh và quản lý nhân sự một cách khoa học.
Về sản phẩm: Công ty phát triển phun tia nước tiết kiệm giành được ba bằng sáng chế quốc gia, các sản phẩm trong năm 2007 do Ủy ban Khoa học và Công nghệ Trùng Khánh thành phố xác định một dự án toàn diện, giành được năm 2007 Quỹ khuyến khích Khoa học và Phát triển Công nghệ Quốc gia (900.000 nhân dân tệ). Thành phố Trùng Khánh Ủy ban Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Kinh tế của Trùng Khánh, thành phố Trùng Khánh Xây dựng Ủy ban đề nghị các sản phẩm tiết kiệm nước.
Nhiệm vụ doanh nghiệp: trước tiên người dân theo định hướng trung thành và nghiêm túc và danh tiếng. Tạo ra việc kinh doanh vào ngày mai, tạo ra tương lai của những người kinh doanh.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer